FANDOM


TzHaar-Ket-Jok
TzHaar-Ket-Jok
Release date 13 May 2008 (Update)
Race TzHaar
Members Yes
Quest NPC TokTz-Ket-Dill
Location(s) TzHaar City
Sells items No
Gender Male
Examine A senior citizen TzHaar-Ket.
[view][talk]
TzHaar-Ket-Jok chathead
TzHaar-Ket-Jok chathead as Jenny Towler

TzHaar-Ket-Jok is a TzHaar encountered during the quest TokTz-Ket-Dill. He gets involved in theatre during the quest.